• +84 96 575 4901
  • Phuong.ngo@viehospitality.net

Không gian

làm việc chung

The Embassy City Center

85-87 Trần Phú, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng

The Embassy Trần Phú

83 Trần Phú, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng

The Embassy Nguyễn Văn Linh

Tầng 9 - Tòa nhà Mường Thanh Luxury Sông Hàn, 115 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, Đà Nẵng

The Embassy Hoàng Kế Viêm

121 Hoàng Kế Viêm, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
The Embassy City Center - Trần Phú - Hoàng Kế Viêm